Micorosft gold certified Certifikát je dokladem kvality, kompetence a zkušeností při realizaci řešení u zákazníků
Prověrka NBU Prověrka Národního bezpečnostního úřadu - Stupeň "Vyhrazené"
ISO 9001:2000 ISO 9001:2000
Zavedení systému managementu kvality
ISO 27001 ISO 27001
Zavedení systému řízení bezpečnosti informací
další certifikáty...

Outsourcing a komplexní správa IT

Úvod > Služby > Outsourcing a komplexní správa IT

Outsourcing IT služeb od společnosti Apollo Data s.r.o. představuje získání a provoz IT bez vstupních investic a bez správy vlastními zdroji. Poskytovat služby outsourcingu znamená poskytovat služby související s provozem a servisem IT prostředí tak, aby zákazník již nadále neřešil žádné problémy s IT technologiemi, které využívá, a mohl se plně soustředit na hlavní předmět svého podnikání. Za provoz a stabilitu hardware a softwarových aplikací je pak ve smluvně definované míře plně zodpovědný poskytovatel outsourcingu.

Společnost Apollo Data disponuje širokým portfoliem řešených outsourcingových projektů a bohatými zkušenostmi v této oblasti. Spolu s profesními zkušenostmi odborníků, které naše společnost zaměstnává, je důkazem našich kvalit a spolehlivosti i úspěšná realizace všech outsourcingových projektů.

Proč outsourcovat IT:

 • Snížení investic a režijních nákladů do IT/IS
 • Fixní náklady na provoz IT/IS
 • Zvýšení funkčnosti IT/IS
 • Garance dostupnosti služby
 • Ekonomické přínosy vyplývající z kvalitnější podpory hlavního předmětu podnikání
 • Efektivní řízení nákladů v oblasti IT
 • Vyšší bezpečnost, vyšší kvalita a snazší dostupnost informací poskytovaných IS
 • Významné úspory v oblasti personálního zajištění, v oblasti nákupu a servisu výpočetní techniky, včetně doprovodných služeb
 • Omezení rizik vzniklých výpadkem IS/IT
 • Rozložení nezbytných investičních výdajů do IT na delší časové období
 • Vysoce odborná péče bez nutnosti platit drahá školení vlastním zaměstnancům
 • Přesun rizik s provozem IT na další subjekt za pevně stanovených podmínek a sankcí

Přínosy našeho řešení:

 • Pokrytí v rámci celé České republiky
 • Stabilita a dlouholeté zkušenosti na trhu
 • Vysoká odborná způsobilost
 • Schopnost řešit širokou škálu potřeb zákazníka, jeho klientů i partnerů
 • Široký záběr činností, nad nimiž přebíráme kontrolu
 • Zkušené a vstřícné partnerství
 • Nadstandardní řešení otázek IT bezpečnosti

Komplexní správa IT

Outsourcingem lze řešit dle požadavku klienta jen správu dílčích částí IT např.: správu serverů, správu PC, správu sítě, nebo lze řešit správu kompletně celého IT klienta - komplexní správa.

Správa a budování síťového prostředí:

 • Budování počítačových sítí
 • Konzultace
 • Předprojektová analýza
 • Monitoring, management a dohled technologie
 • Návrhy řešení (vhodné aktivní prvky a jejich vzájemné propojení)
 • Pokládka kabelových tras a výstavba
 • Odstranění poruch ve strukturovaných kabelážích (zkraty, překřížení, přerušení…)
 • Záruční a pozáruční podpora
 • Správa
 • Kontrola sítí jiných dodavatelů a analýza provozu

Správa zařízení a serverů:

 • Kompletní podpora a správa
 • Pravidelné údržby
 • Dlouhodobá servisní činnost
 • Zvýhodněné ceny servisních úkonů
 • Pevně definované reakční doby
 • Kratší a pevně definovaná doba potřebná o odstranění problému
 • Hot-line, Helpdesk a dohledové centrum
 • Konzultační činnost - optimalizace sítí, návrh software a hardware, poradenství v oblasti IT
 • Projektování a rozvoj počítačových sítí

Správa tiskového prostředí:

 • Implementace otestovaných nejnovějších ovladačů
 • Instalace, reinstalace tiskáren a tiskových úloh na serverech a stanicích
 • Zabezpečení optimalizace výkonu tiskového prostředí za podmínek, limitovaných jejich výrobcem a technikou, na které je systém spouštěn
 • Řešení problémů vzniklých používáním tiskáren
 • Vytváření, mazání, blokování uživatelských účtů
 • Správa přístupových oprávnění
 • Konfigurace tiskáren a tiskových úloh podle zadání
 • Zajištění LAN komunikace
 • Konfigurace aplikací pro funkční tisk
 • Zajištění nastavení tikových úloh
 • Pravidelná profylaxe zařízení
 • Eskalace problémů na support výrobců tiskáren

Bezpečnost je dnes klíčovým prvkem IT v každé společnosti, proto všem naším zákazníkům nabízíme kvalitní řešení otázky bezpečnosti na mnoha úrovních – technické i organizační.

 • Návrh zabezpečení dat před zneužitím
 • Bezpečnostní audity (interní a externí tj. rizika zevnitř a zvenku firmy)
 • Nastavení bezpečnostní politiky, konfigurace firewall
 • Návrh způsobu zálohování pořizovaných dat a nasazených softwarových produktů, včetně návrhu a realizace
 • Vypracování metodických postupů a směrnic pro nakládání s daty a informačmími technologiemi

Kvalita a bezpečnost našich řešení je deklarována také úspěšnou certifikací naší společnosti na ISO/IEC 27001:2006 a certifikací od NBÚ.

Certifikace vytahující se k této službě:

Implementace ITIL procesů

Naše procesy jsou v souladu s metodikou ITIL

ISO 9001:2000

Zavedení systému managementu kvality

ISO 27001

Zavedení systému řízení bezpečnosti informací

Microsoft Gold Certifiled Partner

Certifikát je dokladem kvality, kompetence a zkušenosti při realizaci řešení u zákazníků.

Kompetence a zkoušky:
 • Microsoft Network Infrastructure
 • Kompetence Microsoft Security
 • 070-290 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 • 070-291 Implementing, Managing, and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
 • 070-294 Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

Národní bezpečnostní úřad

Prověrka Národního bezpečnostního úřadu - Stupeň "Vyhrazené"

T

 • 15 let zkušeností v oblasti informačních technologií
 • certifikace Národního bezpečnostního úřadu, ISO 9001 a 27001 a Microsoft Gold Certified Partner
 • flexibilní přístup k požadavkům zákazníka
 • unikátní výkoný helpdeskový systém
 • strategické umístění našich poboček pokrývající celou Českou republiku
 • vysoká kvalita poskytovaných služeb
 • velké množství referenčních zakázek a projektů z mnoha oborů
 • snižování nákladů prostřednictvím implementace nástrojů zvyšujících efektivitu poskytovaných služeb
 • přesný přehled o úrovni poskytovaných služeb a možnost jejich řizení dle potřeb zákazníka
 • kompletní správa IT
 • outsourcing
 • sw vývoj informačních systémů a internetových řešení
 • systémová integrace
 • informační bezpečnost
 • konzultace a poradenství
 • budování správa počítačových sítí
více...
Váš IT partner / Your IT partner