Micorosft gold certified Certifikát je dokladem kvality, kompetence a zkušeností při realizaci řešení u zákazníků
Prověrka NBU Prověrka Národního bezpečnostního úřadu - Stupeň "Vyhrazené"
ISO 9001:2000 ISO 9001:2000
Zavedení systému managementu kvality
ISO 27001 ISO 27001
Zavedení systému řízení bezpečnosti informací
další certifikáty...

Informační bezpečnost

Úvod > Služby > Informační bezpečnost

Hlavním cílem bezpečnostní politiky IT je definovat přesná a závazná pravidla a postupy pro zajištění ochrany informací, dat, software a intelektuálního vlastnictví zákazníka. Ochranou je míněno zajištění důvěrnosti neveřejných informací zákazníka, jejich integrity, dostupnosti a dalších bezpečnostních aspektů všech informací v míře potřebné pro činnost zákazníka.

Ochrana a bezpečnost IT v sobě zahrnuje veškeré počítačové vybavení jakými jsou servery, pracovní stanice, notebooky aj., komunikační síť, která počítače propojuje, uchovávaná data, programy a výstupy vytvořené počítači, systémový software a procesy, kterými jsou vyvíjeny a zaváděny nové aplikace jednotlivých produktů.

Bezpečnost IT zahrnuje:

 • Integritu - jsou přípustné pouze autorizované změny dat a programů.
 • Důvěrnost - k informacím mají přístup pouze osoby k tomu oprávněné.
 • Dostupnost - všechny informace jsou vždy dostupné ve stanoveném místě a čase.
 • Autentičnost - schopnost vždy ověřit pravdivost a správnost informací.

Požadované úrovně bezpečnosti nelze dosáhnout pouze aplikací technických opatření. Bezpečnost dosažitelná technickými prostředky je limitována a musí být podpořena organizačními opatřeními a pracovními postupy.

Certifikace vytahující se k této službě:

Implementace ITIL procesů

Naše procesy jsou v souladu s metodikou ITIL

ISO 9001:2000

Zavedení systému managementu kvality

ISO 27001

Zavedení systému řízení bezpečnosti informací

Microsoft Gold Certifiled Partner

Certifikát je dokladem kvality, kompetence a zkušenosti při realizaci řešení u zákazníků.

Kompetence a zkoušky:
 • Microsoft Network Infrastructure
 • Kompetence Microsoft Security
 • 070-290 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 • 070-291 Implementing, Managing, and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
 • 070-294 Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

Národní bezpečnostní úřad

Prověrka Národního bezpečnostního úřadu - Stupeň "Vyhrazené"

T

 • 15 let zkušeností v oblasti informačních technologií
 • certifikace Národního bezpečnostního úřadu, ISO 9001 a 27001 a Microsoft Gold Certified Partner
 • flexibilní přístup k požadavkům zákazníka
 • unikátní výkoný helpdeskový systém
 • strategické umístění našich poboček pokrývající celou Českou republiku
 • vysoká kvalita poskytovaných služeb
 • velké množství referenčních zakázek a projektů z mnoha oborů
 • snižování nákladů prostřednictvím implementace nástrojů zvyšujících efektivitu poskytovaných služeb
 • přesný přehled o úrovni poskytovaných služeb a možnost jejich řizení dle potřeb zákazníka
 • kompletní správa IT
 • outsourcing
 • sw vývoj informačních systémů a internetových řešení
 • systémová integrace
 • informační bezpečnost
 • konzultace a poradenství
 • budování správa počítačových sítí
více...
Váš IT partner / Your IT partner