Micorosft gold certified Certifikát je dokladem kvality, kompetence a zkušeností při realizaci řešení u zákazníků
Prověrka NBU Prověrka Národního bezpečnostního úřadu - Stupeň "Vyhrazené"
ISO 9001:2000 ISO 9001:2000
Zavedení systému managementu kvality
ISO 27001 ISO 27001
Zavedení systému řízení bezpečnosti informací
další certifikáty...

Finanční sektor

Migrace systémů

Ve společnosti CITCO jsme zajišťovali komplexní migraci původních systémů na námi nově navrženou architekturu serverů. Tento projekt obnášel migraci informačního systému postaveného na SQL databázích, migraci Exchange serveru včetně rozsáhlé struktury veřejných složek, migraci adresářové struktury Active Directory a uživatelských dat a nastavení nového systému zálohování dat. Naši specialisté realizovali pro zákazníky mnoho implementací Exchange včetně Exchange 2010.

Bezpečnostní metodiky a jejich aplikace

Ve společnosti CitFin jsme v roce 2007 realizovali projekt zavedení bezpečnostních metodik, který si kladl za cíl zabezpečení firemních dat proti ztrátě a odcizení, zabezpečení operačních systémů a kritických aplikací proti výpadku, zabezpečení ochrany dat a systémů z vnějšku a zevnitř společnosti a zavedení metodik a předpisů pro nakládání s daty a IT/IS systémy. Projekt byl realizován v několika fázích, od analýz, návrhu, vytvoření až po implementaci metodik, která byla s ohledem na množství zaměstnanců a rozsah systémů nejobtížnější fází. Již v řádu měsíců od zavedení projektu bylo možné sledovat výrazné snížení řešených provozních incidentů. Nejdůležitějším přínosem je však eliminace výskytu bezpečnostních rizik.

Síťová infrastruktura

Kvalitní a profesionálně spravovaná aktivní síťová infrastruktura poskytuje každé společnosti "neviditelný" ale klíčový základ pro bezpečné a bezporuchové provozování informačních technologií. Našim zákazníkům poskytujeme servisní zázemí na profesionální úrovni pro vybrané značky aktivních prvků, především pak 3Com a Cisco. Díky našim službám je zákazník chráněn před rizikem výpadku a v případě poruchy má jistotu časově garantovaného zprovoznění komunikační infrastruktury.

E-mailová komunikace

Elektronická komunikace v dnešní době patří mezi základní podpůrné nástroje úspěšného businessu. Jakožto certifikovaný Microsoft partner doporučujeme e-mailové řešení postavené na řešení MS Exchange serveru. Služeb Microsoft Exchange serverů využívá pro elektronikcou komunikaci většina našich zákazníků.

 • 15 let zkušeností v oblasti informačních technologií
 • certifikace Národního bezpečnostního úřadu, ISO 9001 a 27001 a Microsoft Gold Certified Partner
 • flexibilní přístup k požadavkům zákazníka
 • unikátní výkoný helpdeskový systém
 • strategické umístění našich poboček pokrývající celou Českou republiku
 • vysoká kvalita poskytovaných služeb
 • velké množství referenčních zakázek a projektů z mnoha oborů
 • snižování nákladů prostřednictvím implementace nástrojů zvyšujících efektivitu poskytovaných služeb
 • přesný přehled o úrovni poskytovaných služeb a možnost jejich řizení dle potřeb zákazníka
 • kompletní správa IT
 • outsourcing
 • sw vývoj informačních systémů a internetových řešení
 • systémová integrace
 • informační bezpečnost
 • konzultace a poradenství
 • budování správa počítačových sítí
více...
Váš IT partner / Your IT partner